Monitasoinen valvonta on laadun tae

Konepajateollisuuden tuotteet ovat tarkan valvonnan piirissä. Vaatimustaso on korkealla ja valvontaan liittyvät tarkastukset sekä todistukset ovat arkipäivää.

Vaadittujen kriteerien täyttymistä seurataan ulkopuolisilla tarkastuksilla ja konepajan oman laatujärjestelmän mukaisesti sisäisellä valvonnalla.

WeldOne Oy

Käyntiosoite
WeldOne Oy
Ämmäntie 24
85100 KALAJOKI

Y-tunnus: 2144235-0

Henkilöstön yhteystiedot

Yhteiskuntavastuu

© WeldOne 2020 – Sivun Toteutus: Eagle Media